Blowerdoor test – hvad er det?

Blowerdoor test – hvad er det?

En blowerdoor test er et diagnostisk værktøj, der bruges til at vurdere lufttætheden af en bygnings indpakning. Testen indebærer, at en stor, kraftig ventilator sættes fast på rammen af en yderdør. Blæseren bruges derefter til at trække luft ud af bygningen, hvilket skaber undertryk inde i bygningen

Denne trykforskel får luft til at sive ind i bygningen gennem eventuelle revner eller åbninger i bygningen. Ved at måle luftlækagehastigheden kan blowerdoor testen give værdifulde oplysninger om en bygnings energieffektivitet og potentiale for træk.

En blowerdoor test er en vigtig del af enhver energirevision og kan bruges til at identificere områder, hvor en bolig mister varme og har brug for yderligere isolering eller tætningslister.

Hvem får foretaget en blowerdoor test?

En blower door-test udføres typisk af en uddannet energirevisor i forbindelse med en energirevision. Testen anbefales til alle boliger, der skal renoveres eller eftermonteres med henblik på energieffektivitet, samt til nybyggeri.

Der kræves ingen særlige forberedelser til en blowerdoor test. Det er dog vigtigt at sikre sig, at alle døre og vinduer er lukkede, inden testen begynder. revner i vægge eller omkring døre og vinduer kan om nødvendigt tætnes med fugemasse eller tætningslister.

Under blowerdoor testen monteres ventilatoren i rammen af en udvendig dør og tændes. Ventilatoren trækker luft ind fra det fri, hvilket skaber undertryk inde i bygningen. Denne trykforskel får luften til at sive ind gennem eventuelle revner eller åbninger i bygningshimmelen.

Luftlækagehastigheden måles med et apparat kaldet et manometer. Testen tager typisk mellem 30 minutter og en time at gennemføre.

Efter blowerdoor testen udarbejder revisoren en rapport med oplysninger om bygningens lufttæthed og energieffektivitet. Rapporten vil også identificere områder, hvor der er potentielle træk, og anbefale måder at forbedre boligens energieffektivitet på.

Er det farligt at få lavet en blowerdoor test?

Nej, en blowerdoor test er ikke farlig. Den ventilator, der anvendes i testen, er designet til kun at skabe et lille undertryk i bygningen. Denne trykforskel er ikke nok til at forårsage skade på bygningen eller dens beboere, så du kan være helt rolig.

Kan jeg selv udføre en blowerdoor test?

Ja, det er muligt selv at udføre en blowerdoor test. Det anbefales dog, at du hyrer en uddannet energirevisor til at udføre testen. Energirevisorer har den erfaring og ekspertise, der er nødvendig for at fortolke resultaterne af blowerdoor testen korrekt og komme med anbefalinger til forbedring af boligens energieffektivitet med præcise beregninger.